(Ακολουθεί το κείμενο στα Ελληνικά)
The Onassis Stegi in collaboration with ΜΑDE Group in the context of S+T+ARTS Regional Centers – Repairing the Present, invites designers, artists, architects, thinkers, humanists, policy makers, scientists, technologists, academics, and entrepreneurs to a hackathon for rethinking and redesigning systems for circularity.
The Circular Futures Hackathon is a hack-and-think roadmap aiming to unleash open social innovation in the arts and sciences and foster transdisciplinary collaborations.
Submission deadline: 20.05.2022

 

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση σε συνεργασία με τη ΜΑDΕ στο πλαίσιο των Περιφερειακών Κέντρων S+T+ARTS – Repairing the Present, προσκαλεί σχεδιαστές, καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες, στοχαστές, ανθρωπιστές, διαμορφωτές πολιτικής, επιστήμονες, τεχνολόγους, ακαδημαϊκούς και επιχειρηματίες σε ένα hackathon που θα αφορά την επανεξέταση και τον επανασχεδιασμό των συστημάτων που αφορούν την κυκλικότητα.
Το Circular Futures Hackathon είναι ένας στοχαστικός μαραθώνιος που στοχεύει στην ανοικτή κοινωνική καινοτομία για τις τέχνες και τις επιστήμες και την προώθηση διεπιστημονικών συνεργασιών.
Προθεσμία υποβολής: 20.05.2022

2022-04-20T22:08:16+00:00